Δευτέρα, 12 Απριλίου 2021

Ἀπό τήν πτώση στήν δόξα

τοῦ Μητροπολίτου Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

                                                                                               

                                               

            Ἡ πνευματική ζωή τοῦ πιστοῦ διέρχεται ἀπό τά στάδια, ὅπως καθορίζονται ἀπό τά θεόπνευστα κείμενα τῆς Ἁγίας Γραφῆς (Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης).

1ον. Ἡ  κατάσταση τῆς πτώσεως

            Αὐτή στήν βιβλική παράδοση χαρακτηρίζεται ὡς παλαιός ἄνθρωπος πού φθείρεται συνεχῶς ἀπό τήν ἁμαρτία. Τό αὐτεξούσιο τοῦ ἀνθρώπου ἀδυνατεῖ νά ἀντισταθεῖ στήν ἁμαρτία, πού καταπιέζει καί ἐξουθενώνει τόν ἄνθρωπο. Ὁ νοῦς του σκοτίζεται καί θολώνεται. Ἡ θέλησή του ἐξασθενεῖ καί ἀποβαίνει ἀνίσχυρη σέ ὅ, τιδήποτε ἐπιθυμεῖ νά πράξει. Οἱ ἐπιθυμίες του ἐκτρέπονται στά μάταια καί τά φθαρτά πράγματα καί κααστάσεις. Ὁ ὁρίζοντας τῆς ζωῆς του εἶναι σκοτεινός, ἀβέβαιιος καί γίνεται ἐπικίνδυνος.

            Τήν δύσκολοη καί φθοροποιό αὐτή κατάσταση καλεῖται ὁ ἄνθρωπος νά τήν ἀκυρώσει μέ τήν συνεργασία τῆς δικῆς του θελήσεως καί τῆς θείας Χάριτος, ὅπως περιγράφεται στά ἐν συνεχείᾳ κείμενα:

            «φο βγάλατε πό πάνω σας τόν παλιό μαρτωλό αυτό σας μέ τίς συνήθειές του, καί ντυθήκατε τόν καινούργιο νθρωπο, πού νανεώνεται συνεχς σύμφωνα μέ τήν εκόνα το δημιουργο του, στε μέ τή νέα ζωή του νά φτάσει στήν τέλεια γνώση το Θεο» (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 9-10)

            « παλιός μαρτωλός αυτός μς πέθανε στό σταυρό μαζί μέ τό Χριστό. τσι, παψε νά ζε μαρτωλός νθρωπος καί δέν εμαστε πιά πόδουλοι στό ζυγό τς μαρτίας» (Πρός Ρωμαίους στ΄ 6).

2ον.Ἡ νέα ἐν Χριστῷ κατάσταση

            Μέ τήν σάρκωση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, τοῦ Κύρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. δίδεται ἡ δυνατότητα στόν ἄνθρωπο νά ἑνωθεῖ μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ἑνούμενος μαζί Του νά ἀποκτήσει νέες δυνατότητες ἐνισχυόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα πού ἀνακαινίζει τήν ὕπαρξή του καί τό κάνει δυνατό καί σθεναρό ἀπέναντι στήν ἁμαρτία καί τόν θάνατο.

            Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης λέγει ὅτι ὁ ἄνθρωπος στήν κατάσταση αὐτή ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τόν Θεό.

            «Σ’ σους μως τόν δέχτηκαν καί πίστεψαν σ’ ατόν δωσε τό δικαίωμα νά γίνουν παιδιά το Θεο Ἀπ’ τό Θεό γεννήθηκαν ατοί καί χι πό γυναίκας αμα, οτε πό πιθυμία νθρώπινη πιθυμία ντρα » (Ἰωάννου α΄ 12-13)

            «ποιος ἔχει γεννηθεῖ ἀπό τό Θεό καί εἶναι παιδί του παύει ν’ ἁμαρτάνει, γιατί ἡ δύναμη τῆς ζωῆς τοῦ Θεοῦ, πού τόν γέννη­σε, μένει μέσα του. Ἀφοῦ ὁ Θεός τόν γέννησε, δέν μπορεῖ νά συνεχί­σει νά ἁμαρτάνει» (Α΄ Ἰωάννου γ΄ 9)

3ον. Ἡ πάλη

            Ὡστόσο ὅμως ἀνάμεσα στίς δύο καταστάσεις διεξάγεται μιά πάλη γιά τό ποιά ἀπό τίς δύο  θά κυριαρχήσει. Ἀπό τήν μιά ἡ νοοτροπία, ἡ συμπεριφορά καί ἡ κατάσταση τοῦ παλαιοῦ ἀνθρώπου καί ἀπό τήν ἄλλη ἡ κατάσταση τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς πού ζεῖ ὁ ἄνθρωπος μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό καί ζωοποιεῖται ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα.

            Ὁ ἐν Χριστῷ ἄνθρωπος καλεῖται νά νεκρώσει τόν παλαιό ἄνθρωπο καί ζήσει μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό

            Αὐτό τόν ἀγῶνα περιγράφει ζωηρά ὁ ἀπόστολος Παῦλος.

             «Γιατί ο μαρτωλές πιθυμίες εναι ντίθετες μέ τό Πνεμα, καί φυσικά τό Πνεμα ντίθετο μέ τίς μαρτωλές πιθυμίες. Ατά τά δύο ντιμάχονται τό να τό λλο, καί γι’ ατό λλωστε δέν κάνετε ατά πού θά θέλατε νά κάνετε» (Πρός Γαλάτας ε΄ 17)

            «Ἄς εχαριστήσουμε τό Θεό πού τό κανε ατό, μέ τό σωτήριο ργο το Κυρίου μς ησο Χριστο. ρα, λοιπόν, γώ διος, ν συμφων θεωρητικά μέ τό νόμο το Θεο, στήν πράξη εμαι ποταγμένος στό νόμο τς μαρτίας» (Πρός Ρωμαίους ζ΄ 25)

           

4ον. Ἡ νίκη-ὁ δοξασμός

            Ἡ κατά Χριστόν ζωή στεφανώνεται ἀπό τήν τελική καί ὁλοκληρωτική νίκη κατά τῆς ἁμαρτίας καί ὁδηγεῖ στήν δόξα τόν ἄνθρωπο. Οἱ Ἀπόστολοι βεβαιώνουν τούς πιστούς τῆς Ἐκκλησίας ὅτι θά δοξασθοῦν μαζί μέ τόν Ἰησοῦ Χριστό στήν αἰώνια καί οὐράνια Βασιλεία Του, ἐφόσον νικήσουν καί νεκρώσουν τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς ἁμαρτίας.

            «Ὅταν Χριστός, πού εναι ληθινά ζωή μας, φανερωθε, τότε κι σες, στήν παρουσία του, θά φανερωθετε μαζί του δοξασμένοι» (Πρός Κολοσσαεῖς γ΄ 4)

             «Ἀγαπητοί μου, τώρα εἴμαστε παιδιά τοῦ Θεοῦ. Τί πρόκειται νά γίνου­με στό μέλλον δέν ἔχει ἀκόμα φανερωθεῖ. Ξέρουμε ὅμως πώς ὅταν ὁ Χριστός φανερωθεῖ στή δευτέρα παρουσία του, θά γίνουμε ὅμοιοι μ’ αὐτόν, γιατί θά τόν δοῦμε ὅπως πραγματικά εἶναι» (Α΄ Ἰωάννου γ΄ 2)

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images