Τρίτη, 16 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΙ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2019

 

Κάθε Κυριακή τό ἀπόγευμα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης  Τεσσαρακοστῆς τελεῖται στούς Ἱερούς Ναούς ἡ προβλεπόμενη ἀπό τό Τυπικό τῆς θείας Λατρείας τῆς  ἁγίας Ἐκκλησίας μας Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ.

Ὅπως κάθε ἔτος τήν περίοδο αὐτή στόν Μητροπολιτικό Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς ἡ Ἀκολουθία τοῦ Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ θά τελεῖται στίς 6.00 μ.μ. μέ χοροστασία τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, ὅπου θά συμμετέχουν οἱ Πρεσβύτεροι καί οἱ Διάκονοι τῶν Ἐνοριῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί θά ψάλουν Χοροί Ἱεροψαλτῶν, συγκροτουμένοι ἀπό τούς Ἱεροψάλτες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.          

     Μετά τήν Ἀκολουθία θά ὁμιλεῖ ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας ἑρμηνεύοντας καί σχολιάζοντας τήν ἀποχαιρετιστήριο ὁμιλία τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητές Του πού καταγράφονται στά κεφάλαια 13 ἕως 17 τοῦ κατά Ἰωάννη Εὐαγγελίου.

 Στήν παράδοση τῆς θείας Λατρείας τά κεφάλαια 13 ἕως 17 τοῦ κατά Ἰωάννην εὐαγγελίου χαρακτηρίζονται ὡς «τό εὐαγγέλιο τῆς Διαθήκης» καί ἀναγιγνώσκονται στήν Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τό ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης ὡς τό πρῶτο Εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα.

 Τά τέσσερα αὐτά κεφάλαια περιέχουν:

Α΄. Τόν τελευταῖο ἀποχαιρετισμό τοῦ Ἰησοῦ πρός τούς Δώδεκα Μαθητές στό κεφάλαιο 13 πού χαρακτηρίζονται ὡς τά τρυφερώτερα λόγια ὁλόκληρης τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Β΄. Τά ὅσα περιλαμβάνονται στό κεφάλαιο 14, τά εἶπε ὁ Κύριος στό τραπέζι τοῦ ἀποχαιρετιστηρίου δείπνου τους.

Γ΄. Τά ὅσα περιλαβάνουν τά κεφάλαια 15 καί 16 τά εἶπε, ἐνῶ ἐπήγαιναν ἀπό τό σπίτι ὅπου ἔγινε τό δεῖπνο στήν Γεθσημανή. Ἤξερε ὁ Ἰησοῦς ὅτι τό τέλος εἶχε πιά φθάσει. Καί ἦταν ἕτοιμος γι’ αὐτό.

Δ΄. Στό κεφάλαιο 17 καταγράφεται ἡ μεσιτική προσευχή Του πρός τόν Ἐπουράνιο Θεό καί Πατέρα συνιστώντας τούς μαθητές Του στόν Πατέρα, προσευχόμενος καί γιά τόν Ἑαυτό Του καί γι’ αὐτούς, καθώς τούς ἀφήνει γιά νά πιεῖ τό πικρό ποτῆρι Μόνος Του. Ἡ ἀνάμνηση τῆς πρίν ἀπό τήν ἐνσάρκωσι  ὑπάρξεώς  Του καί ἡ «δόξα» της (5), Τοῦ ἔδωκε θάρρος. Προσευχήθηκε ὁ Κύριος γιά τούς δικούς Του, ὄχι γιά τόν κόσμο. Ἦρθε γιά νά σώσει τόν κόσμο, ἀλλά τό ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον Του τό στρέφει σέ κείνους πού ἐπίστεψαν σέ Αὐτόν. Μέ τήν προσευχή Του αὐτή, ἐχάραξε τήν ὁριστική διαχωριστική γραμμή, ἀνάμεσα σέ κείνους πού Τοῦ ἀνῆκαν καί αὐτούς πού δέν Τοῦ ἀνῆκαν.

Στόν Κατανυκτικό Ἑσπερινό τῆς Κυριακῆς τῆς ΄ Νηστειῶν-Δ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν τοῦ Ἰωάννου τῆς Κλίμακος 7 Ἀπριλίου 2019 ὁ Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας θά σχολιάσει θεολογικά καί  ἑρμηνευτικά τό ιστ΄ (16ο) κεφάλαιο.         

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images