Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

 

 

esperinosAgfotiniimittos
esperinosAgfotiniimittos11
esperinosAgfotiniimittos12
esperinosAgfotiniimittos13
esperinosAgfotiniimittos14
esperinosAgfotiniimittos15
esperinosAgfotiniimittos17
esperinosAgfotiniimittos18
esperinosAgfotiniimittos19
esperinosAgfotiniimittos2
esperinosAgfotiniimittos20
esperinosAgfotiniimittos21
esperinosAgfotiniimittos22
esperinosAgfotiniimittos23
esperinosAgfotiniimittos24
esperinosAgfotiniimittos25
esperinosAgfotiniimittos26
esperinosAgfotiniimittos27
esperinosAgfotiniimittos28
esperinosAgfotiniimittos29
esperinosAgfotiniimittos3-1
esperinosAgfotiniimittos3
esperinosAgfotiniimittos30
esperinosAgfotiniimittos31
esperinosAgfotiniimittos32
esperinosAgfotiniimittos33
esperinosAgfotiniimittos35
esperinosAgfotiniimittos36
esperinosAgfotiniimittos4-1
esperinosAgfotiniimittos4
esperinosAgfotiniimittos5-1
esperinosAgfotiniimittos5
esperinosAgfotiniimittos6
esperinosAgfotiniimittos7
esperinosAgfotiniimittos8
esperinosAgfotiniimittos9
esperinosAgfotiniimittos
esperinosAgfotiniimittos11
esperinosAgfotiniimittos12
esperinosAgfotiniimittos13
esperinosAgfotiniimittos14
esperinosAgfotiniimittos15
esperinosAgfotiniimittos17
esperinosAgfotiniimittos18
esperinosAgfotiniimittos19
esperinosAgfotiniimittos2
esperinosAgfotiniimittos20
esperinosAgfotiniimittos21
esperinosAgfotiniimittos22
esperinosAgfotiniimittos23
esperinosAgfotiniimittos24
esperinosAgfotiniimittos25
esperinosAgfotiniimittos26
esperinosAgfotiniimittos27
esperinosAgfotiniimittos28
esperinosAgfotiniimittos29
esperinosAgfotiniimittos3-1
esperinosAgfotiniimittos3
esperinosAgfotiniimittos30
esperinosAgfotiniimittos31
esperinosAgfotiniimittos32
esperinosAgfotiniimittos33
esperinosAgfotiniimittos35
esperinosAgfotiniimittos36
esperinosAgfotiniimittos4-1
esperinosAgfotiniimittos4
esperinosAgfotiniimittos5-1
esperinosAgfotiniimittos5
esperinosAgfotiniimittos6
esperinosAgfotiniimittos7
esperinosAgfotiniimittos8
esperinosAgfotiniimittos9

 

ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΑ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

 

 

agfotiniimittou
agfotiniimittou2
esperinosAgfotiniimittos2-1
esperinosAgfotiniimittos32
kaisarianisagfotini
kaisarianisagfotini10
kaisarianisagfotini11
kaisarianisagfotini12
kaisarianisagfotini13
kaisarianisagfotini14
kaisarianisagfotini15
kaisarianisagfotini16
kaisarianisagfotini17
kaisarianisagfotini18
kaisarianisagfotini19
kaisarianisagfotini2
kaisarianisagfotini20
kaisarianisagfotini21
kaisarianisagfotini22
kaisarianisagfotini23
kaisarianisagfotini24
kaisarianisagfotini25
kaisarianisagfotini26
kaisarianisagfotini27
kaisarianisagfotini28
kaisarianisagfotini29
kaisarianisagfotini3
kaisarianisagfotini30
kaisarianisagfotini31
kaisarianisagfotini32
kaisarianisagfotini33
kaisarianisagfotini34
kaisarianisagfotini35
kaisarianisagfotini36
kaisarianisagfotini37
kaisarianisagfotini38
kaisarianisagfotini39
kaisarianisagfotini4
kaisarianisagfotini40
kaisarianisagfotini41
kaisarianisagfotini42
kaisarianisagfotini43
kaisarianisagfotini44
kaisarianisagfotini45
kaisarianisagfotini46
kaisarianisagfotini47
kaisarianisagfotini48
kaisarianisagfotini49
kaisarianisagfotini5
kaisarianisagfotini50
kaisarianisagfotini51
kaisarianisagfotini52
kaisarianisagfotini53
kaisarianisagfotini54
kaisarianisagfotini55
kaisarianisagfotini56
kaisarianisagfotini57
kaisarianisagfotini58
kaisarianisagfotini59
kaisarianisagfotini6
kaisarianisagfotini60
kaisarianisagfotini61
kaisarianisagfotini62
kaisarianisagfotini63
kaisarianisagfotini64
kaisarianisagfotini65
kaisarianisagfotini66
kaisarianisagfotini67
kaisarianisagfotini68
kaisarianisagfotini69
kaisarianisagfotini7
kaisarianisagfotini70
kaisarianisagfotini71
kaisarianisagfotini72
kaisarianisagfotini73
kaisarianisagfotini74
kaisarianisagfotini75
kaisarianisagfotini76
kaisarianisagfotini77
kaisarianisagfotini78
kaisarianisagfotini79
kaisarianisagfotini8
kaisarianisagfotini80
kaisarianisagfotini81
kaisarianisagfotini9
agfotiniimittou
agfotiniimittou2
esperinosAgfotiniimittos2-1
esperinosAgfotiniimittos32
kaisarianisagfotini
kaisarianisagfotini10
kaisarianisagfotini11
kaisarianisagfotini12
kaisarianisagfotini13
kaisarianisagfotini14
kaisarianisagfotini15
kaisarianisagfotini16
kaisarianisagfotini17
kaisarianisagfotini18
kaisarianisagfotini19
kaisarianisagfotini2
kaisarianisagfotini20
kaisarianisagfotini21
kaisarianisagfotini22
kaisarianisagfotini23
kaisarianisagfotini24
kaisarianisagfotini25
kaisarianisagfotini26
kaisarianisagfotini27
kaisarianisagfotini28
kaisarianisagfotini29
kaisarianisagfotini3
kaisarianisagfotini30
kaisarianisagfotini31
kaisarianisagfotini32
kaisarianisagfotini33
kaisarianisagfotini34
kaisarianisagfotini35
kaisarianisagfotini36
kaisarianisagfotini37
kaisarianisagfotini38
kaisarianisagfotini39
kaisarianisagfotini4
kaisarianisagfotini40
kaisarianisagfotini41
kaisarianisagfotini42
kaisarianisagfotini43
kaisarianisagfotini44
kaisarianisagfotini45
kaisarianisagfotini46
kaisarianisagfotini47
kaisarianisagfotini48
kaisarianisagfotini49
kaisarianisagfotini5
kaisarianisagfotini50
kaisarianisagfotini51
kaisarianisagfotini52
kaisarianisagfotini53
kaisarianisagfotini54
kaisarianisagfotini55
kaisarianisagfotini56
kaisarianisagfotini57
kaisarianisagfotini58
kaisarianisagfotini59
kaisarianisagfotini6
kaisarianisagfotini60
kaisarianisagfotini61
kaisarianisagfotini62
kaisarianisagfotini63
kaisarianisagfotini64
kaisarianisagfotini65
kaisarianisagfotini66
kaisarianisagfotini67
kaisarianisagfotini68
kaisarianisagfotini69
kaisarianisagfotini7
kaisarianisagfotini70
kaisarianisagfotini71
kaisarianisagfotini72
kaisarianisagfotini73
kaisarianisagfotini74
kaisarianisagfotini75
kaisarianisagfotini76
kaisarianisagfotini77
kaisarianisagfotini78
kaisarianisagfotini79
kaisarianisagfotini8
kaisarianisagfotini80
kaisarianisagfotini81
kaisarianisagfotini9

 

Ο ΜΕΘΕΟΡΤΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΑΙ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ

 

litaniaagfotiniimittos
litaniaagfotiniimittos10
litaniaagfotiniimittos11
litaniaagfotiniimittos12
litaniaagfotiniimittos13
litaniaagfotiniimittos14
litaniaagfotiniimittos15
litaniaagfotiniimittos16
litaniaagfotiniimittos17
litaniaagfotiniimittos18
litaniaagfotiniimittos19
litaniaagfotiniimittos2
litaniaagfotiniimittos20
litaniaagfotiniimittos21
litaniaagfotiniimittos22
litaniaagfotiniimittos23
litaniaagfotiniimittos24
litaniaagfotiniimittos25
litaniaagfotiniimittos26
litaniaagfotiniimittos27
litaniaagfotiniimittos28
litaniaagfotiniimittos29
litaniaagfotiniimittos3
litaniaagfotiniimittos30
litaniaagfotiniimittos31
litaniaagfotiniimittos32
litaniaagfotiniimittos33
litaniaagfotiniimittos34
litaniaagfotiniimittos35
litaniaagfotiniimittos36
litaniaagfotiniimittos37
litaniaagfotiniimittos38
litaniaagfotiniimittos39
litaniaagfotiniimittos4
litaniaagfotiniimittos40
litaniaagfotiniimittos41
litaniaagfotiniimittos42
litaniaagfotiniimittos43
litaniaagfotiniimittos44
litaniaagfotiniimittos45
litaniaagfotiniimittos46
litaniaagfotiniimittos47
litaniaagfotiniimittos48
litaniaagfotiniimittos49
litaniaagfotiniimittos5
litaniaagfotiniimittos50
litaniaagfotiniimittos51
litaniaagfotiniimittos52
litaniaagfotiniimittos53
litaniaagfotiniimittos54
litaniaagfotiniimittos55
litaniaagfotiniimittos56
litaniaagfotiniimittos57
litaniaagfotiniimittos58
litaniaagfotiniimittos59
litaniaagfotiniimittos6
litaniaagfotiniimittos60
litaniaagfotiniimittos61
litaniaagfotiniimittos62
litaniaagfotiniimittos63
litaniaagfotiniimittos64
litaniaagfotiniimittos65
litaniaagfotiniimittos66
litaniaagfotiniimittos67
litaniaagfotiniimittos68
litaniaagfotiniimittos69
litaniaagfotiniimittos7
litaniaagfotiniimittos70
litaniaagfotiniimittos71
litaniaagfotiniimittos72
litaniaagfotiniimittos73
litaniaagfotiniimittos74
litaniaagfotiniimittos8
litaniaagfotiniimittos9
litaniaagfotiniimittos
litaniaagfotiniimittos10
litaniaagfotiniimittos11
litaniaagfotiniimittos12
litaniaagfotiniimittos13
litaniaagfotiniimittos14
litaniaagfotiniimittos15
litaniaagfotiniimittos16
litaniaagfotiniimittos17
litaniaagfotiniimittos18
litaniaagfotiniimittos19
litaniaagfotiniimittos2
litaniaagfotiniimittos20
litaniaagfotiniimittos21
litaniaagfotiniimittos22
litaniaagfotiniimittos23
litaniaagfotiniimittos24
litaniaagfotiniimittos25
litaniaagfotiniimittos26
litaniaagfotiniimittos27
litaniaagfotiniimittos28
litaniaagfotiniimittos29
litaniaagfotiniimittos3
litaniaagfotiniimittos30
litaniaagfotiniimittos31
litaniaagfotiniimittos32
litaniaagfotiniimittos33
litaniaagfotiniimittos34
litaniaagfotiniimittos35
litaniaagfotiniimittos36
litaniaagfotiniimittos37
litaniaagfotiniimittos38
litaniaagfotiniimittos39
litaniaagfotiniimittos4
litaniaagfotiniimittos40
litaniaagfotiniimittos41
litaniaagfotiniimittos42
litaniaagfotiniimittos43
litaniaagfotiniimittos44
litaniaagfotiniimittos45
litaniaagfotiniimittos46
litaniaagfotiniimittos47
litaniaagfotiniimittos48
litaniaagfotiniimittos49
litaniaagfotiniimittos5
litaniaagfotiniimittos50
litaniaagfotiniimittos51
litaniaagfotiniimittos52
litaniaagfotiniimittos53
litaniaagfotiniimittos54
litaniaagfotiniimittos55
litaniaagfotiniimittos56
litaniaagfotiniimittos57
litaniaagfotiniimittos58
litaniaagfotiniimittos59
litaniaagfotiniimittos6
litaniaagfotiniimittos60
litaniaagfotiniimittos61
litaniaagfotiniimittos62
litaniaagfotiniimittos63
litaniaagfotiniimittos64
litaniaagfotiniimittos65
litaniaagfotiniimittos66
litaniaagfotiniimittos67
litaniaagfotiniimittos68
litaniaagfotiniimittos69
litaniaagfotiniimittos7
litaniaagfotiniimittos70
litaniaagfotiniimittos71
litaniaagfotiniimittos72
litaniaagfotiniimittos73
litaniaagfotiniimittos74
litaniaagfotiniimittos8
litaniaagfotiniimittos9

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images