Τρίτη, 02 Ιουνίου 2020

ΜΗΝΥΜΑ

τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Καισαριανῆς, Βύρωνος καί Ὑμηττοῦ Δανιήλ

γιά τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων τοῦ σχολικοῦ ἔτους 2019-2020.

 

ΠΡΟΣ

τούς μαθητές καί τίς μαθήτριες τῶν Γυμνασίων καί Λυκείων 

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας

 

Ἀγαπητοί νέοι καί νέες

            Μέ ἀνανεωμένες δυνάμεις καί ζῆλο ἐπανέρχεσθε σήμερα στό Σχολεῖο γιά νά συνεχίσετε τήν ἐκπαίδευσή σας σέ ἀνώτερα ἐπίπεδα παιδείας καί γνώσεως.

Μέ τήν ἱερή Ἀκολουθία πού τελέσαμε ὅλοι μαζί σεῖς, οἱ καθηγητές σας, οἱ γονεῖς καί κηδεμόνες σας, καί οἱ ἐποπτεύουσες Ἀρχές τήν ἐκπαιδευτική διαδικασία προσευχηθήκαμε γιά σᾶς γιά νά ἔχετε τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐνίσχυσή Του στό σπουδαῖο καί ἱερό ἔργο πού σήμερα ἀναλαμβάνετε.

          Δέν ἀγνοεῖτε ἀσφαλῶς ὅτι ἡ μάθηση εἶναι ἕνα ἄθλημα ἐπίπονο μέ γλυκεῖς καρπούς.  Οἱ ἀρχαῖοι προπάτορές μας τήν ἀπεκάλεσαν πνευματική γυμνασία καί συγχρόνως ἄθλημα καί μύηση. Ἡ παιδεία εἶναι θελκτική καί τερπνή. Μυεῖ τόν νέο στό γεγονός τῆς ζωῆς καί τῆς κοινωνίας, ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρωπος κατά τόν Ἀριστοτέλη «φύσει ὀρέγεται τοῦ εἰδέναι» (Ἀριστοτέλη, Μετά τά Φυσικά, I 2, 980a),

          Οἱ καθηγητές σας ἔχουν ἀναλάβει νά σᾶς μεταδώσουν τίς γνώσεις καί νά σᾶς ἑρμηνεύσουν τά μυστήρια τῆς ζωῆς.

Εὐελπιστῶ ὅτι θά ἀνταποκριθεῖτε μέ ἀποφασιστικότητα, μέ ζῆλο καί ἐπιμέλεια γιά νά ἐπιτύχετε νά ἀποκτήσετε τήν γνώση καί νά γνωρίσετε τήν ἀλήθεια τῆς ζωῆς.    

                             Ὁ Θεός νά εἶναι μαζί σας. Καλή σχολική χρονιά.

Μέ πατρικές εὐχές.

                                         Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

         † Ὁ Καισαριανῆς, Βύρωνος & Ὑμηττοῦ Δανιήλ.  

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images