Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2024

«Οἱ καιροί τῆς προσευχῆς ἤ περί τῶν καθ’ ἑκάστην ἡμέραν ἑπτά προσευχῶν τοῦ Χριστιανοῦ»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Φόβος Θεοῦ. Δεῦτε τέκνα ἀκούσατέ μου Φόβου Κυρίου διδάξω ὑμᾶς»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ ὀκτώ νοητές θεωρίες»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ τρεῖς γίγαντες τῆς κακίας Ἄγνοια – Ραθυμία - Λήθη»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Περί φυλακῆς τῶν πέντε αἰσθήσεων»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ οἰκεῖες τοῦ πνεύματος ἡδονές»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ οἰκεῖες τοῦ πνεύματος ἡδονές» (μέρος Β΄)

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ οἰκεῖες τοῦ πνεύματος ἡδονές» (μέρ. Δ΄) «Οἱ  λόγοι καί οἱ νόμοι τῶν ὄντων»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἡ νέκρωση τῶν ἡδονῶν καί τῶν αἰσθήσεων»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Οἱ οἰκεῖες τοῦ πνεύματος ἡδονές Τό μυστήριο τῆς ἐνσάρκου οἰκονομίας» (μέρος β΄)

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἡ θεωρία τῶν προσόντων (τελειοτήτων) τοῦ Θεοῦ»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

Κυριακή της Τυρινής

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

Κυριακή της Ορθοδοξίας

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

«Ἡ Διαθήκη τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ Κατά Ἰωάννη ιστ΄»

Note: The audio tag is not supported in Internet Explorer 8 and earlier versions.

******************************************************************************************************************************

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images