Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024

1. «Κεντρικόν Ταμεῖον Φιλανθρωπίας Ἱερᾶς Μητροπόλεως»: 
(Ἱδρυτική Πρᾶξις 43/15.11.74/Φ.Ε.Κ. 134 τ.β' 27.12.74).

Διοικεῖται ὑπό 7μελοῦς Διοικητικού Συμβουλίου.

Ὑπεύθυνος ὁ Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Δάγλας.

 

 

2. «Ἐνοριακά Ταμεῖα Φιλανθρωπίας»:

Λειτουργοῦν στίς ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καί διοικοῦνται ὑπό 5μελῶν Διοικουσῶν Ἐπιτροπῶν.

 

 

3. «Σπίτια Γαλήνης Χριστοῦ»:

1) Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Καισαριανῆς,ὁδ. Κιουπεκτσόγλου 1,Τ.Κ. 161 21 Καισαριανή. Τηλ.: 210 7236.204.

2) Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καισαριανῆς,
    ὁδός Κοιμήσεως Θεοτόκου 35, 161 21 Καισαριανή. Τηλ.: 210 7213.848.

3) Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν Καισαριανῆς, 
     ὁδ. Τριῶν Ἱεραρχῶν 18, Τ.Κ. 161 22 Καισαριανή. Τηλ.: 210 7222.557

4) Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Τριάδος Βύρωνος,
     ὁδ. Κορυτσᾶς & Κωνσταντιλιέρη, Τ.Κ. 162 31 Βύρων. Τηλ.: 210 7660.859.

5) Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Βύρωνος, 
     ὁδ. 28, Τ.Κ. 162 31 Βύρων. Τηλ.: 210 7660.943.

6) Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος Βύρωνος,
     ὁδ. Μεταμορφώσεως 1, Τ.Κ. 162 32 Βύρων. Τηλ.: 210 7628.670.

7) Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Καρέα. Τ.Κ. 162 33 Βύρων. Τηλ.: 210 7658.225.

8) Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου - Ἁγίας Φωτεινῆς Ὑμηττοῦ,
     ὁδ. Εὐαγγελιστρίας 1, Τ.Κ. 172 32 Ὑμηττός. Τηλ.: 210 9734.311.

9) Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου Ὑμηττοῦ.
Τ.Κ. 172 37 Τηλ.: 210 7623.525.

 

 

4. Ὑπεύθυνος Ἔργων Χριστιανικῆς Ἀλληλεγγύης τῆς Ἱ. Μητροπόλεως:

Αἰδεσιμότατος Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος.

 

5. Ἐκκλησιαστικόν Ἵδρυμα Συμπαραστάσεως Γήρατος «Σκέπη Ἁγίας Αἰκατερίνης» 
(Ἱδρυτική Πρᾶξις 18/25. 11.1975 Φ.Ε.Κ. 683 τ. β'/24.5.1976).

Διοικεῖται ὑπό 7μελοῦς Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 

6. Πρόγραμμα Διανομῆς Τροφίμων:

Ὑπεύθυνοι:

α) Αἰδεσιμότατος Πρεσβύτερος κ. Κωνσταντῖνος Χριστόπουλος.

β) Αἰδεσιμότατος Πρεσβύτερος κ. Πέτρος Δαουτάτος.

β) Αἰδεσιμότατος Πρεσβύτερος κ. Χρήστος Μπάρδης.

  


7. «Έρανος της αγάπης»

Ὑπεύθυνος ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης κ. Νικόδημος Δάγλας.

 

8. Φυλλάδια που εκδόθηκαν για την φιλανθρωπικη διακονία.

 

9. Φιλανθρωπικό Τιμολόγιο

 

 

 

 

20181205 165004

Ιερά Μητρόπολη

Καισαριανής Βύρωνος & Υμηττού

Φορμίωνος 83

16121, Καισαριανή

Τηλ. : 210 7224123 - 210 7237133

Fax : 210 7223584

email :info@imkby.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

images